Elmúlt akkreditált felnőttképzési programjaink

[Helyi] 2014.07.25..jpg    

Akkreditált felnőttképzési programmal rendelkező intézmény

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00055-2011  

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2688

 

"Család és hivatás" - szociális kompetenciafejlesztő képzés PL-5877

A kismama életvilág által felvetett speciális helyzetek, nehezítik a munkához jutás és a közösségi működés lehetőségeit. A képzés célja, hogy a GYED-en, GYES-en lévő, illetve arról visszatérő kismamák a helyzetükből adódó megváltozott körülményeket lehetőségként tapasztalhassák meg. Támogatja a nők tudatos karriertervezését, öntudatos munkavállalóvá válását. Segít a családi karriertervezés technikáinak továbbadásában. Fejleszti a foglalkoztathatóság esélyeit növelő készségeket, segíti a kismamák önfoglalkoztatóvá válását. Pozitív szerepmintákat közvetít a munkahelyi gyakorlatban, a családi szférában és a kismama életvilág megélésében.

 

"Élet-formák" - mentálhigiénés képzés PL-5982

A képzés célja, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek önmagukhoz, kapcsolatba kerüljenek személyiségük rejtett, még fel nem fedezett részeivel és erőforrásaival, megismerjék a gyermeknevelés alapjait és a családi szerepek rendszerét, megtanulják alkalmazni a hatékony kommunikáció és konfliktuskezelés módszereit. A gyakorlati képzés által mind személyes, mind családi életük teljesebbé, boldogabbá és kiegyensúlyozottabbá válik, képesek lesznek tudatosan irányítani mindennapi életüket, továbbá képviselni, érvényesíteni saját és közvetlen környezetük érdekeit, céljait.

 

Felnőttképzés szervezési ismeretek művelődési szakemberek számára PLB-1068

A továbbképzési program célja a résztvevők elméleti és gyakorlati felkészítése a felnőttképzési programok megszervezésére és lebonyolítására, a felnőttképzési törvényben foglalt adminisztrációs és minőségbiztosítási kötelezettségek teljesítésére, a felnőttek sajátos képzési igényeinek figyelembevételére. Felkészít továbbá a képzési folyamatok irányítására, a képzés feltételeinek biztosítására.

 

Felnőttképzési szolgáltatásaink:

  • Előzetes tudásszint felmérés
  • Pályaorientációs tanácsadás
  • Álláskeresési technikák
  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

Letölthető dokumentumok:

Oktatótermeink:

            Mizerák István terem

            [Helyi] p1080934.jpg

            KulcsPont

             [Helyi] p1090327.jpg

 

FELNŐTTKÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:

Törvények:

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről >>>

Végrehajtási rendeletek:

393/2013. (XI. 12.) Korm. Rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról: >>>

56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről: >>>

58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól: >>>

59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról: >>>