Az ÓMÉK - Olvasó  az alaptevékenységén túl a peremkerületi és vonzáskörzeti közművelődési tanácsadó- és szolgáltató tevékenységet is ellátja.

Az intézmény jogelődje, majd az ÓMÉK üzemeltetésében működő peremkerületi közösségi színterek:


Szentsimoni Művelődési Ház

3625 Ózd, Szentsimon út 82.

Gondnok: Kisgergely Imre

Tel.: 20/4600308

E-mail: 

 Szentsimoni Művelődési Ház

 

Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény

3625 Ózd, Barátság út 4-6.

Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény

2005-től állandó kiállítás nyílt az összegyűjtött emlékanyag felhasználásával, 26 személy segítségével. A tárolókban többségében az eredeti fotók és dokumentumok vannak, a falon ezek kinagyított másolatai. Az akkori ember lelkületének könnyebb megértését segítik a két világháború közti időszakból származó dalok, hangfelvételek. A kiállítás rendszeres látogatói Ózd város középiskoláinak történelem fakultációs osztályai és néhány általános iskolai felső tagozatos osztály, akik rendhagyó történelemórán ismerkednek meg a két világháborúval egy kis falu lakosainak szemszögéből.

Uraj, Susa, Szenna közösségi ház

Nyitva tartásuk rendezvényekhez igazodóan

_______________________________________________________________________________

 

Közösségi Ház, Uraj

Uraji Közösségi Ház

Gondnok: Novek Sándor

Tel.: 70/611-2750

E-mail: dodoado@freemail.hu

Rendszeres foglalkozások, megbezélések:

Férfi nyugdíjas Klub: minden hét péntek

Női Nyugdíjas Klub: minden második hét hétfő

Ifjúsági Klub: minden hónap harmadik csütörtök

____________________________________________________________________________________________

Tompa Mihály Szabadidő Központ, Susa

Tompa Mihály Szabadidő Központ, Susa

Gondnok: Anda Antal

Tel.: 70/328-7155

E-mail: anda.antal@indamail.hu

Rendszeres foglalkozások, megbeszélések:

Nyugdíjas Klub: minden hónap utolsó péntek

Susa Tompa Mihály-emlékhely, így vette fel a nevet a szabadidő központ.

Tompa Mihály költő, keleméri református lelkész rokonságban volt a susai Lossonczy családdal. 1850. tavaszán a költő és barátai (Lossonczy Ábrahám és Károly) a nagy vadgesztenyefa árnyékában beszélgettek, amikor a csűr tetején egy gólya kelepelni kezdett. Ez adta Tompa Mihálynak a gondolatot.  A gólyához című híres, allegorikus költeménye megírásához. Az esemény emlékére az 1930-as években egy fehér márvány emléktáblát helyeztek el a susai vadgesztenyefa törzsén.

_______________________________________________________________________________

 
Szennai Közösségi Ház

Szenna Közösségi Ház

Gondnok:   Tóth Sándorné

Tel.: 06/30/306-7704

E-mail:  dzsukek2002@gmail.com

____________________________________________________________________________________________

Center Közösségi Ház

Center Közösségi Ház

Nyitva tartásuk rendezvényekhez igazodóan

Rendszeres programok:

- Ifjúsági klub: minden hónap 4. szombatja

- Római katolikus istentisztelet: minden hónap 2. vasárnapja

- Református istentisztelet: minden hónap 2. hete

Esti programok : Ismeretterjesztő előadások, árubemutatók, sportrendezvények, szabadidős programok

Az épület 1928-ban épült, egyházi tulajdonú volt, majd 1996-ban került Ózd Város Önkormányzatához. Ezt követően - többfunkciós célzattal - nagyrészt a helyi lakosság bevonásával külső és belső felújításokra került sor. Az épület egy részében lévő szolgálati lakás megszünésével 1998-ban klubhelyiség létrehozására is sor került, mely a mai napig is - Atlantisz néven - működik.

Gondnok : Molnár Éva

Tel.: +36 30 505 3203